Flying Dutchmen go topsy-turvy

颠倒世界中的飞翔的荷兰人

(Dian dao shi jie zhong de fei xiang de he lan ren)

In maart en april 2016 zal in het Duolun Museum voor Moderne kunst in Shanghai de tentoonstelling ‘Flying Dutchmen go topsy-turvy’ plaatsvinden. 8 Haagse kunstenaars en 1 Chinese kunstenaar zijn voor deze bijzondere expositie uitgenodigd.

3 sleutelwoorden vormen de basis voor de inhoudelijke invulling van de tentoonstelling:

De omgekeerde wereld,

le grand tour en

het souvenir

De tentoonstelling Flying Dutchmen go topsy-turvy wil een verbinding maken tussen Nederland, Den Haag Chinatown en China, Shanghai, daarom zal de tentoonstelling bestaan uit een drieluik, waarbij er eerst een ‘kick off’ zal plaatsvinden in Den Haag op 21 november aanstaande bij de tentoonstellingsruimte Gemak, gelegen in Chinatown Den Haag. Bij deze ‘kick off’ worden de inwoners en bedrijven van Chinatown, Chinese bedrijven actief in Nederland samen met de kunstenaars betrokken. Er zullen naast de presentatie van schetsen, ideeën en gedachten van de kunstenaars, verschillende (culinaire) performances en presentaties plaatsvinden van China-experts op verschillende terreinen. Na de kick-off gaan de kunstenaars en de werken op reis naar Shanghai voor de tentoonstelling aldaar in maart en april 2016 om vervolgens eind 2016 weer terug te keren in Den Haag. Bij terugkeer in Den Haag zal ook de uitwisseling met studenten van de kunstacademie in Shanghai en kunstenaars aldaar meegenomen worden in de presentatie, opdat het derde deel van het drieluik zowel het Oosterse en het Westerse perspectief van de verschillende kunstenaars laten zien. Daarmee is de cirkel rond.

Over de sleutelwoorden

Vanuit een traditioneel Westers perspectief wordt de gang van zaken in China vaker als een omgekeerde wereld beschouwd. Wat groot is hier, is klein in China. Verhoudingen zijn afwijkend. Paradigma’s vallen om. Dingen stromen anders. De deelnemende kunstenaars hebben ieder een eigen beweegreden, handschrift en richting om deel te nemen. Debat en tegenspraak zijn dan onvermijdelijk, maar tevens onderdeel van de tentoonstelling. Vanuit deze omgekeerde wereld, en de antithese die dan ontstaat, werkt de wrijving samen om een beweging te scheppen die tot een nieuwe synthese leidt. Tegenovergestelde spanningen zijn op elkaar afgestemd. Een omgekeerde wereld bestaat bij gratie van het tegendeel daarvan.

Het tweede sleutelwoord/thema van de tentoonstelling is le grand tour. Het is een geweldig avontuur om een uitgebreide reis te maken naar een land dat 233 maal groter is dan Nederland, om dan vervolgens in een stad te exposeren waar formeel 17 miljoen inwoners wonen en daarnaast nog informeel 13 miljoen. Bijna tweemaal Nederland. Dit terwijl Den Haag slecht 515.000 inwoners heeft. Dit spreekt bij de kunstenaars op uiteenlopende wijze tot artistieke verbeelding. Of het nu in de oudheid was, in de middeleeuwen of in de eenentwintigste eeuw, reizen naar het Oosten vanuit Europa en het Westen vanuit China zijn ontdekkingsreizen waar het vastleggen van beelden en het opschrijven van verhalen een belangrijke rol spelen. De zijderoute van Marco Polo. Of wanneer er op lange dia en foto kijk- en luisteravonden aan familie en vrienden arcadische landschappen worden getoond en sprookjesachtige belevenissen gereproduceerd.

Een analogie hierop is het verhaal van het handelsschip ‘the Flying Dutchman’ dat al eeuwenlang spookt op zee. Deze ‘Flying Dutchman’ is een beeld, een jeugdherinnering voor vele Chinezen, die het verhaal van de ‘Flying Dutchman’ als verhaal voor het slapen gaan te horen kregen. Daarmee schijnt de ‘Flying Dutchman’ voor veel Chinezen een onuitwisbaar souvenir te zijn, dat in zekere zin in het ‘geheugen van China’ zit, waarmee het eerste sleutelwoord de omgekeerde wereld vanuit Chinees perspectief weer tevoorschijn komt.

Het derde sleutelwoord is souvenir. Een souvenir gaat als aandenken mee naar huis. Het herinnert aan iets of iemand. Veel toeristen kopen een aandenken. Wie een land bezoekt wil vaak iets specifieks uit dat land mee naar huis nemen om aan die plek te worden herinnerd. De kunstenaars brengen hun Nederlandse, Haagse beelden naar de havenstad Shanghai en halen daar beelden, ervaringen, materiële en immateriële belevenissen op om vervolgens hiermee weer terug te keren naar hun havenstad aan de Noordzee. Het souvenir is bij terugkomst onderdeel van het sprookjesachtig gesprek.

Deelnemende kunstenaars:

8 Nederlandse en 1 Chinese Kunstenaar; 8 +1 = 9

Dit getal brengt geluk volgens de Chinese traditie

Stichting Verbeelding 2.0

Wie zijn wij
De initiatiefnemers tevens bestuursleden van Stichting Verbeelding 2.0 zijn Esther Vonk en Brigitte Spiegeler

Wat doen we
Stichting Verbeelding 2.0 heeft tot doel om (inter)nationale projecten op het gebied van beeldende kunst in de (openbare) ruimte mogelijk te maken. Deze projecten zullen doorgaans de vorm aannemen van een groepstentoonstelling en een interactie aangaan met hun omgeving. Dit kan zowel buurtbewoners als het specifieke van de plek zelf betreffen. Onderzoek, experiment, tijdelijkheid en site-specific zijn hier kernwoorden.

Projecten
Stichting Verbeelding 2.0. wil graag projecten nationale en internationale projecten mogelijk maken.

In 2016 organiseert zij een tentoonstelling in het Duolun Museum of Modern Art in Shanghai. Hierbij zal er een interactie plaatsvinden tussen de deelnemendeNederlandse kunstenaars en hun omgeving.

Contactgegevens: contact[at]verbeelding2punt0.nl